PRÍPRAVA PROJEKTU

 • Modelárske práce
 • Konzultačné a poradenské činnosti
 • Rozbory efektívnosti
 • Ekonomické hodnotenia pripravovaných stavieb

VÝSKUM

 • Architektonicko-historický
 • Umelecko-historický
 
 

REALIZÁCIA PROJEKTU

 • Komplexné architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania – pozemné stavby, inžinierske stavby, statika stavieb
 • Činnosť autorského, stavebného dozoru a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe

VYPRACOVANIE

 • Energetického certifikátu budov
 • Stavebných zámerov verejnej práce
 • Plánu užívania verejnej práce
 • Odborných posudkov a stanovísk vzťahujúcich sa na prípravu a realizáciu stavieb
 • Záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce
 • Dokumentácie na odstránenie stavieb