VIZUALIZÁCIE

K vášmu projektu vám okrem technickej dokumentácie dokážeme pripraviť aj vizualizácie exteriérov aj interiérov vrátane vybavenia.

STATIKA

Zabezpečíme vám kompletné služby v oblasti statiky stavieb.

ADMINISTRATÍVA

Stavba aj rekonštrukcia sú administratívne procesy, ku ktorým potrebujete množstvo dokumentácie a procesov. Využite naše skúsenosti

MODERNÉ TECHNOLÓGIE

Stavebníctvo je dnes plné technológií, v ktorých sa je občas ťažké vyznať. Pomôžeme vám s výberom optimálneho riešenia s ohľadom na váš rozpočet.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Kompletné spracovanie projektovej dokumentácie k vašej stavbe alebo rekonštrukcii, od architektonickej štúdie cez stavebné povolenie až po realizáciu.

PORADENSTVO V LEGISLATÍVE

Radi vám poradíme ako na to, aké sú úskalia, benefity a čoho sa vyvarovať.

 

PRÍPRAVA PROJEKTU

 • Modelárske práce
 • Konzultačné a poradenské činnosti
 • Rozbory efektívnosti
 • Ekonomické hodnotenia pripravovaných stavieb

VÝSKUM

 • Architektonicko-historický
 • Umelecko-historický
 
 

REALIZÁCIA PROJEKTU

 • Komplexné architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania – pozemné stavby, inžinierske stavby, statika stavieb
 • Činnosť autorského, stavebného dozoru a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe

VYPRACOVANIE

 • Energetického certifikátu budov
 • Stavebných zámerov verejnej práce
 • Plánu užívania verejnej práce
 • Odborných posudkov a stanovísk vzťahujúcich sa na prípravu a realizáciu stavieb
 • Záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce
 • Dokumentácie na odstránenie stavieb