Prezeraním internetovej stránky spoločnosti PROYEKT s. r. o. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti PROYEKT s. r. o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. PROYEKT s. r. o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

PROYEKT s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti PROYEKT s. r. o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou PROYEKT s. r. o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti PROYEKT s. r. o.